Výpis guidelines

Doporučení Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty pro diagnostiku a medikamentózní léčbu ulcerózní kolitidy

Doporučení Pracovní skupiny pro idiopatické střevní záněty pro diagnostiku a medikamentózní léčbu ulcerózní kolitidy

Stanovisko odborníků k definici léčebné linie přípravku vedolizumab u pacientů s UC a CD

Stanovisko odborníků k definici léčebné linie přípravku vedolizumab u pacientů s UC a CD

Stanovisko České gastroenterologické společnosti ČLS JEP k výkladu pojmu kontraindikace pro systémovou anti-TNF biologickou léčbu idiopatických střevních zánětů

Stanovisko České gastroenterologické společnosti ČLS JEP k výkladu pojmu kontraindikace pro systémovou anti-TNF biologickou léčbu idiopatických střevních zánětů

Společné stanovisko ČGS a VZP ČR k výkladu pojmu kontraindikace pro systémovou anti-TNF biologickou léčbu idiopatických střevních zánětů – od 1. 2. 2018

Společné stanovisko ČGS a VZP ČR k výkladu pojmu kontraindikace pro systémovou anti-TNF biologickou léčbu idiopatických střevních zánětů – od 1. 2. 2018

Společné stanovisko ČGS a VZP ČR k výkladu pojmu kontraindikace pro systémovou anti-TNF biologickou léčbu idiopatických střevních zánětů – do 31. 1. 2018

Společné stanovisko ČGS a VZP ČR k výkladu pojmu kontraindikace pro systémovou anti-TNF biologickou léčbu idiopatických střevních zánětů – do 31. 1. 2018

Konsensus odborníků v terapeutické oblasti IBD

Konsensus odborníků v terapeutické oblasti IBD Lukáš M., Drastich P., Bortlík M., Malíčková K., Douda T., Falt P., Koželuhová J., Ďuricová D., Novotný A. a Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP.

Dohoda o podmínkách úhrady biologické léčby u nemocných s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou mezi Českou gastroenterologickou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky

Dohoda o podmínkách úhrady biologické léčby u nemocných s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou mezi Českou gastroenterologickou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky

Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů: třetí, aktualizované vydání

Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů – třetí, aktualizované vydání Bortlík, M., Ďuricová, D., Kohout, P., Konečný, M., Koželuhová, J., Novotný, A. Zbořil, V. Prokopová, L., Douda, T., Stehlík, J., Shonová, O., Mareš, K., Hrdlička, L., Matějková,…

Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty – 1. část: předoperační příprava

Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty – 1. část: předoperační příprava Šerclová Z., Ryska O., Bortlík M., Ďuricová D. a Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Gastroenterologie a hepatologie. 2015, roč. 69, č. 1: s. 12-24. ISSN:…

Doporučení pro podávání biologické léčby u idiopatických střevních zánětů – dodatek ke druhému vydání

Doporučení pro podávání biologické léčby u idiopatických střevních zánětů – dodatek ke druhému vydání Lukáš, M. Gastroenterologie a hepatologie. 2013, roč. 67, č. 4, s. 303-305. ISSN: 1804-7874.