Dohoda o podmínkách úhrady biologické léčby u nemocných s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou mezi Českou gastroenterologickou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky

Dohoda o podmínkách úhrady biologické léčby u nemocných s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou mezi Českou gastroenterologickou společností České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky