Vítejte na webu
IBD skupiny

Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty.

Pacienti
IBD

Významnou součástí aktivit Pracovní skupiny je spolupráce s občanským sdružením Pacienti IBD. Činnost této organizace, která sdružuje nemocné s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou.

Klinický
výzkum

V posledních letech se činnost PS IBD stále více zaměřuje také na oblast klinického výzkumu, protože formát PS je ideální platformou pro organizaci multicentrických studií.

Vzdělávací
akce

V současné době PS IBD každoročně organizuje 3 vzdělávací akce: již zmíněné Česko-Slovenské IBD sympozium (obvykle v jarním termínu), seminář s názvem Biologická terapie IBD v září a prosincový Intenzivní kurs IBD pro mladé gastroenterology a gastroenterologické sestry.

Historie Pracovní skupiny pro IBD začíná v únoru 1996 prvním setkáním odborníků na problematiku střevních zánětů v hotelu Don Giovanni v Praze. Na podnět prof. Milana Lukáše si tato skupina stanovila několik cílů, mezi nimiž byla na prvním místě organizace odborných sympozií zaměřených na vzdělávání gastroenterologů a zdravotních sester v dané oblasti. Smyslem bylo poskytovat a prezentovat informace aktuální a užitečné pro klinickou praxi. První sympozium bylo uspořádáno již krátce poté, v květnu 1996 a jeho tématem bylo pooperační sledování a profylaxe recidivy Crohnovy choroby.

Co na webu nabízíme?

Aktuality

18 února, 2021

Podle současných poznatků nejsou nemocní s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou zatíženi zvýšeným rizikem závažného či komplikovaného průběhu onemocnění COVID-19 ve srovnání s běžnou populací. I pro pacienty s IBD platí, že hlavními rizikovými faktory závažného průběhu COVID-19 jsou vyšší věk (nad 60…

Více