Aktuality

18 února, 2021

Podle současných poznatků nejsou nemocní s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou zatíženi zvýšeným rizikem závažného či komplikovaného průběhu onemocnění COVID-19 ve srovnání s běžnou populací. I pro pacienty s IBD platí, že hlavními rizikovými faktory závažného průběhu COVID-19 jsou vyšší věk (nad 60…

Více
18 února, 2021

Recentně byla publikována rozsáhlá metaanalýza 48 studií (téměř 7 tisíc pacientek) zaměřených na hodnocení efektu a bezpečnosti biologické léčby IBD v graviditě – viz. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32931960/. Práce potvrdila bezpečnost terapie, zejména anti-TNF protilátek, pro něž je pochopitelně k dispozici nejvíce dat.Součástí této metaanalýzy je…

Více
18 února, 2021

Odpovídá prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. – přednosta Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty ISCARE a.s., Praha Jsou nemocní s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou ve zvýšeném riziku infekce SARS-CoV-2? Je virus SARS-CoV-2 vylučován i jinak než ve formě aerosolu z dýchacích…

Více
18 února, 2021

V souvislosti s pandemií viru COVID-19 a vzhledem k častým dotazům pacientů s idiopatickými střevními záněty bychom vám chtěli předložit následující desatero. Doba platnosti textu je 14 dní, nebo do vydání aktualizované verze. Aktualizováno dne 19. 3. 2020 COVID-19 – pacienti

Více
18 února, 2021

V rámci ECCO kongresu, který se konal začátkem března v Kodani, jsme se s kolegou MUDr. Pavlem Klvaňou zúčastnili 17. IBD kurzu (Intensive Advanced Course), na který jsme byli nominováni Pracovní skupinou pro IBD České republiky. Samotný kurz probíhal ve dvou částech….

Více