Centra biologické léčby

V současné době je v ČR 36 center oprávněných indikovat a podávat biologickou terapii dospělým pacientům s IBD a 12 pracovišt, na kterých je biologická terapie podávána dětským pacientům. Rozšíření počtu center zlepšilo dostupnost biologické léčby v jednotlivých regionech a souvisí i s celkovým trendem zvyšování počtu léčených pacientů a posouvání biologické léčby do časnějších fází onemocnění, kdy je tato terapie účinnější. Většina lékařů pracujících v těchto centrech současně participuje na aktivitách Pracovní skupiny pro IBD při České gastroenterologické společnosti.

Představitelé ČGS ČLS JEP a VZP ČR uzavřeli v červnu 2016 dohodu, která specifikuje kritéria pro posuzování biologické léčby při revizích VZP v centrech biologické léčby IBD. Na přípravě této dohody se podíleli členové Pracovní skupiny pro IBD, zástupci center pro biologickou léčbu a pracovníci Odboru kontroly a revize zdravotní péče VZP v čele s jeho ředitelkou MUDr. Bartiškovou. Hlavním cílem uvedené dohody je nastavení konkrétních a především jednotných kritérií pro posuzování biologické terapie ze strany revizních orgánů VZP. Pro lékaře představuje dohoda zásadní dokument, který specifikuje některé nejasné či hraniční situace týkající se indikací a podávání biologické terapie a je oporou pro argumentaci ve sporných situacích. Zásadní skutečností je i fakt, že ČGS a VZP vyjádřily v této dohodě ochotu vzájemně spolupracovat při řešení potenciálních sporných situací v centrech pro biologickou léčbu IBD. Dohoda ČGS a VZP – Revize biologické léčby