Seznam aktivních členů

doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.
Gastroenterologické oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.
1. LF UK Praha
B. Němcové 585/54, 370 01 České Budějovice
koordinátor PS IBD – mbortlik@seznam.cz


doc. MUDr. Jiří Bronský, PhD.
Oddělení dětské gastronterologie, pediatrická klinika, UK 2 LF a FN Motol
V Úvalu 84, 150 00 Praha 5
jiri.bronsky@gmail.com


MUDr. Jan Březina
IKEM Klinika hepatogastroenterologie
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
brej@medicon.cz


prim. MUDr. Tomáš Douda, Ph.D.
Fakultní nemocnice Hradec Králové, II. interní klinika
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
Národní reprezentant ČR v ECCO – doudatom@fnhk.cz


doc. MUDr. Pavel Drastich, PhD.
IKEM Klinika hepatogastroenterologie
Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4
Národní reprezentant ČR v ECCO – drastich@hotmail.com


MUDr. Dana Ďuricová, Ph.D.
ISCARE a. s. Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
Národní reprezentant ČR v ECCO – dana.duricova@seznam.cz


doc. MUDr. Přemysl Falt, Ph.D.
Fakultní nemocnice Olomouc
I. P. Pavlova 186/6, 779 20 Olomouc
premysl.falt@fnol.cz


MUDr. Luděk Hrdlička
ResTrial GastroEndo s.r.o.,
Sofijské náměstí 3404/3, 143 00 Praha 12
ludek.hrdlicka@post.cz


MUDr. Ivana Mikoviny Kajzrlíková, Ph.D.
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o., Interní oddělení, Beskydské gastrocentrum
El. Krásnohorské 321, 738 01 Frýdek-Místek
ivanakaj@seznam.cz


doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D.
Fakultní Thomayerova nemocnice, Interní klinika 3. LF UK a FTN – přednosta
Vídeňská 800, 140 59 Praha 4
pavel.kohout@ftn.cz


prim. MUDr. Michal Konečný, Ph.D.
Fakultní nemocnice Olomouc, 2. interní klinika
I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc
konecnym@fnol.cz


MUDr. Jana Koželuhová
Fakultní nemocnice Plzeň, 1.interní klinika, odd. gastroenterologie
Alej Svobody 80, 304 60 Plzeň
kozeluhova@fnplzen.cz


MUDr. Martin Liberda
Nemocnice Valašské Meziříčí, Gastroenterologická ambulance
U Nemocnice 980, 757 01 Valašské Meziříčí
liberdam@seznam.cz


prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
ISCARE a. s. Klinické a výzkumné centrum pro střevní záněty
Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
milan.lukas@email.cz


prof. MUDr. Václav Mandys, CSc.
Nemocnice Na Vinohradech Oddělení patologie
Šrobárova 50, 100 00 Praha 10
mandys@fnkv.cz


MUDr. Karel Mareš
Nemocnice Na Homolce odd. gastroenterologie
Roentgenova 2, 150 03 Praha 5
karel.mares@homolka.cz


MUDr. Petra Matějková, Ph.D.
ResTrial GastroEndo s.r.o.,
Sofijské náměstí 3404/3, 143 00 Praha 12
p.chalupna@seznam.cz


MUDr. Petra Mináriková, Ph.D.
Interni klinika 1.LFUK a UVN, Oddeleni gastrointestinalni endoskopie,
U Vojenské nemocnice 1200, 169 02 Praha 6
petra.minarikova@uvn.cz


MUDr. Katarína Mitrová, Ph.D.
Oddělení dětské gastronterologie, pediatrická klinika, UK 2 LF a FN Motol
V Úvalu 84, 150 00 Praha 5
katarina.mitrova@gmail.com


MUDr. Lenka Nedbalová
Nemocnice Liberec odd. gastroentelogie
Husova 10, 460 63 Liberec 1
lenka.nedbalova@nemlib.cz


MUDr. Petr Němec
Interní oddělení Pardubické krajské nemocnice
Kyjevská 44, 53203 Pardubice
pe.ne@centrum.cz


MUDr. Aleš Novotný
IV. interní klinika, VFN a 1LF
U nemocnice 2, 120 00 Praha 2
novotnyaales@seznam.cz


MUDr. Július Örhalmi
Chirurgická klinika FN Hradec Králové
Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové
orhalmi@volny.cz


MUDr. Barbora Pipek
Centrum péče o zažívací trakt
Vítkovická nemocnice Ostrava
Zalužanského 1192/15, 703 84 Ostrava – Vítkovice
barbora.pipek@seznam.cz


MUDr. Lucie Prokopová, Ph.D.
Fakultní nemocnice Brno, 3.interní gastroenterologická klinika
Jihlavská 20, 639 01 Brno
Prokopova.Lucie@fnbrno.cz


MUDr. Ondřej Ryska, Ph.D.
Nemocnice Hořovice
K nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice
ondrejryska@centrum.cz


prim. MUDr. Olga Shonová
Nemocnice České Budějovice odd. gastroenterologie
B. Němcové 54, 370 00 České Budějovice
shonova@nemcb.cz


prim. MUDr. Jiří Stehlík
Masarykova nemocnice, odd. gastroenterologie
Sociální péče 3316/12a, 401 13 Ústí nad Labem
jiri.stehlik@mnul.cz


as. MUDr. Zuzana Šerclová
Nemocnice Hořovice
K nemocnici 1106/14, 268 31 Hořovice
sercl@seznam.cz


MUDr. Tomáš Vaňásek, Ph.D.
Hepato-Gastroenterologie HK, s.r.o.
Třída Edvarda Beneše 1549, 500 12 Hradec Králové
tomas.vanasek@hepato-gastro.com


MUDr. Miroslava Volfová
Hepato-Gastroenterologie HK, s.r.o.
Třída Edvarda Beneše 1549, 500 12 Hradec Králové
miroslava.volfova@hepato-gastro.com


prim. MUDr. Marie Tomanová
Nemocnice Jihlava
Vrchlického 59, 586 33 Jihlava
tomanovam@nemji.cz


doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.
Fakultní nemocnice Brno, 3.interní gastroenterologická klinika
Jihlavská 20, 639 01 Brno
zboril.vladimir@fnbrno.cz