17th IBD Intensive Advanced Course – ECCO IBD

V rámci ECCO kongresu, který se konal začátkem března v Kodani, jsme se s kolegou MUDr. Pavlem Klvaňou zúčastnili 17. IBD kurzu (Intensive Advanced Course), na který jsme byli nominováni Pracovní skupinou pro IBD České republiky. Samotný kurz probíhal ve dvou částech. V první s námi přednášející probrali kompletní problematiku IBD od patogeneze přes diagnostiku a možnosti medikamentózní léčby až po možnosti chirurgických řešení. Ve druhé části jsme byli rozdělení do dvou menších skupin a následovaly bloky interaktivních přednášek a prezentací klinických případů, při kterých jsme byli přednášejícími tázání na možné postupy léčby s adekvátním zdůvodněním.

Kurz byl pro nás velice přínosný a nejednou jsme již nově nabytých znalostí využili v klinické praxi. Za možnost účastnit se kurzu velmi děkujeme.

V Ostravě dne 20.5.2019

MUDr. Lukáš Bača. Centrum péče o zažívací trakt, Vítkovická nemocnice a.s., Ostrava
MUDr. Pavel Klvaňa, Beskydské Gastrocentrum, Nemocnice Frýdek – Místek

Další aktuality
18 února, 2021

V souvislosti s pandemií viru COVID-19 a vzhledem k častým dotazům pacientů s idiopatickými střevními záněty bychom vám chtěli předložit následující desatero. Doba platnosti textu je 14 dní, nebo do vydání aktualizované verze. Aktualizováno dne 19. 3. 2020 COVID-19 – pacienti

Více