Stanovisko Pracovní skupiny pro IBD při ČGS ČLS JEP k vakcinaci proti onemocnění COVID-19 u pacientů s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou

Podle současných poznatků nejsou nemocní s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou zatíženi zvýšeným rizikem závažného či komplikovaného průběhu onemocnění COVID-19 ve srovnání s běžnou populací. I pro pacienty s IBD platí, že hlavními rizikovými faktory závažného průběhu COVID-19 jsou vyšší věk (nad 60 let) a chronická onemocnění (hypertenze, cukrovka, onemocnění srdce a cév, plicní onemocnění, zejména astma a chronická obstrukční plicní choroba). Zvýšenému riziku onemocnění COVID-19 jsou však obecně vystaveny i osoby léčené imunosupresivně působícími léky, tedy včetně pacientů s IBD.

Členové PS IBD se dne 13.1.2021 shodli na následujících doporučeních:

  1. Očkování pacientů proti COVID-19 je žádoucí a potřebné. Obě vakcíny registrované v současné době v EU (od firem Pfizer/BioNTech a Moderna) jsou vhodné i pro pacienty s IBD a to ve standardním aplikačním schématu jako u běžné populace.  
  • Lze očekávat, že efektivita vakcinace je u pacientů s IBD, kteří neužívají imunosupresivně působící léky (systémové kortikoidy, thiopuriny, methotrexát, systémová biologika, malé molekuly), shodná, jako v běžné populaci. Stejně tak nejsou signály zvýšeného rizika nežádoucích účinků vakcinace oproti běžné populaci.
  • Vliv imunosupresivně působících léků (viz bod 2) na efektivitu vakcinace proti COVID-19 u IBD pacientů není znám. U pacientů léčených systémovými kortikoidy je vhodné před podáním vakcíny minimalizovat dávku nebo lék vysadit. Přerušení dlouhodobé léčby IBD v době vakcinace není vhodné.
  • Pacienti s IBD by měli o probíhajícím očkování proti COVID-19 informovat svého gastroenterologa.

doc. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D.                                                             koordinátor PS IBD

Literatura:
https://covidibd.org/
D´Amico F, et al. Clin Gastroenterol Hepatol. 2020 Nov;18(12):2689-2700. doi: 10.1016/j.cgh.2020.08.003
Melmed GY, et al. Gastroenterology. 2020 Oct 13: S0016-5085(20)35251-3. doi: 10.1053/j.gastro.2020.10.013. Online ahead

Příloha PDF

Další aktuality
18 února, 2021

Recentně byla publikována rozsáhlá metaanalýza 48 studií (téměř 7 tisíc pacientek) zaměřených na hodnocení efektu a bezpečnosti biologické léčby IBD v graviditě – viz. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32931960/. Práce potvrdila bezpečnost terapie, zejména anti-TNF protilátek, pro něž je pochopitelně k dispozici nejvíce dat.Součástí této metaanalýzy je…

Více