Biologics for Inflammatory Bowel Disease and their Safety in Pregnancy: A Systematic Review and Meta-analysis

Recentně byla publikována rozsáhlá metaanalýza 48 studií (téměř 7 tisíc pacientek) zaměřených na hodnocení efektu a bezpečnosti biologické léčby IBD v graviditě – viz. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32931960/. Práce potvrdila bezpečnost terapie, zejména anti-TNF protilátek, pro něž je pochopitelně k dispozici nejvíce dat.Součástí této metaanalýzy je 5 studií českých autorů (Kolář, Pipek, Machková, Bortlík, Ďuricová) a navrch je citována i kazuistika dr. Lukešové. Jde o zcela výjimečný příspěvek našeho klinického výzkumu v oblasti gastroenterologie.

Další aktuality
18 února, 2021

V souvislosti s pandemií viru COVID-19 a vzhledem k častým dotazům pacientů s idiopatickými střevními záněty bychom vám chtěli předložit následující desatero. Doba platnosti textu je 14 dní, nebo do vydání aktualizované verze. Aktualizováno dne 19. 3. 2020 COVID-19 – pacienti

Více
18 února, 2021

Odpovídá prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. – přednosta Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty ISCARE a.s., Praha Jsou nemocní s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou ve zvýšeném riziku infekce SARS-CoV-2? Je virus SARS-CoV-2 vylučován i jinak než ve formě aerosolu z dýchacích…

Více