Otázky a odpovědi kolem COVID-19 a IBD

Odpovídá prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc. – přednosta Klinického a výzkumného centra pro střevní záněty ISCARE a.s., Praha

Jsou nemocní s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou ve zvýšeném riziku infekce SARS-CoV-2?

Je virus SARS-CoV-2 vylučován i jinak než ve formě aerosolu z dýchacích cest?

Jaká terapie Crohnovy nemoci a ulcerózní kolitidy je při pandemii SARS-CoV-2 nevhodná?

Jaké jsou rizikové skupiny IBD nemocných pro těžší průběh infekce SARS-CoV-2?

Další aktuality
18 února, 2021

V rámci ECCO kongresu, který se konal začátkem března v Kodani, jsme se s kolegou MUDr. Pavlem Klvaňou zúčastnili 17. IBD kurzu (Intensive Advanced Course), na který jsme byli nominováni Pracovní skupinou pro IBD České republiky. Samotný kurz probíhal ve dvou částech….

Více
18 února, 2021

V souvislosti s pandemií viru COVID-19 a vzhledem k častým dotazům pacientů s idiopatickými střevními záněty bychom vám chtěli předložit následující desatero. Doba platnosti textu je 14 dní, nebo do vydání aktualizované verze. Aktualizováno dne 19. 3. 2020 COVID-19 – pacienti

Více
18 února, 2021

Recentně byla publikována rozsáhlá metaanalýza 48 studií (téměř 7 tisíc pacientek) zaměřených na hodnocení efektu a bezpečnosti biologické léčby IBD v graviditě – viz. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32931960/. Práce potvrdila bezpečnost terapie, zejména anti-TNF protilátek, pro něž je pochopitelně k dispozici nejvíce dat.Součástí této metaanalýzy je…

Více