Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty – 1. část: předoperační příprava

Doporučené postupy chirurgické léčby pacientů s nespecifickými střevními záněty – 1. část: předoperační příprava

Šerclová Z., Ryska O., Bortlík M., Ďuricová D. a Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Gastroenterologie a hepatologie. 2015, roč. 69, č. 1: s. 12-24. ISSN: 1804-7874; 1804-803X (elektronická verze).