Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů: třetí, aktualizované vydání

Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů – třetí, aktualizované vydání

Bortlík, M., Ďuricová, D., Kohout, P., Konečný, M., Koželuhová, J., Novotný, A. Zbořil, V. Prokopová, L., Douda, T., Stehlík, J., Shonová, O., Mareš, K., Hrdlička, L., Matějková, P., Šerclová, Z., Nedbalová, L., Tomanová, M., Liberda, M. Bronský, J., Mitrová, K., Drastich, P., Ryska, O., Falt, P., Březina, J., Vaňásek, T., Kalvach, J., Kolář, M., Lukáš, M. Gastroenterologie a hepatologie. 2016, roč. 70, č. 1, s. 11-26. ISSN: 1804-7874; 1804-803X (elektronická verze).