Stanovisko České gastroenterologické společnosti ČLS JEP k výkladu pojmu kontraindikace pro systémovou anti-TNF biologickou léčbu idiopatických střevních zánětů

Stanovisko České gastroenterologické společnosti ČLS JEP k výkladu pojmu kontraindikace pro systémovou anti-TNF biologickou léčbu idiopatických střevních zánětů