Konsensus odborníků v terapeutické oblasti IBD

Konsensus odborníků v terapeutické oblasti IBD

Lukáš M., Drastich P., Bortlík M., Malíčková K., Douda T., Falt P., Koželuhová J., Ďuricová D., Novotný A. a Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP.