Výpis guidelines

Doporučené postupy pro podávání aminosalicylátů u nemocných s idiopatickými střevními záněty

Doporučené postupy pro podávání aminosalicylátů u nemocných s idiopatickými střevními záněty Prokopová L., Ďuričová D., Bortlík M., Zbořil V., Lukáš M., a Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP. Gastroenterologie a hepatologie. 2012, roč. 66, č. 5, s. 391-400. ISSN:…

Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu anémie u IBD

Doporučený postup pro diagnostiku a léčbu anémie u IBD L. Hrdlička, P. Kohout, M. Liberda, M. Konečný, M. Lukáš a Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP Gastroenterologie a hepatologie. 2012, roč. 66, č. 4, s. 280-285. ISSN: 1804-7874;…

Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů: 2. vydání

Doporučení pro podávání biologické terapie u idiopatických střevních zánětů – 2. vydání M. Bortlík, D. Ďuricová, P. Kohout, M. Konečný, J. Koželuhová, A. Novotný, V. Zbořil, L. Prokopová, T. Douda, J. Stehlík, O. Shonová, K. Mareš, L. Hrdlička, P. Matějková, Z….

Doporučení pro vakcinaci nemocných s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou na imunosupresivní a biologické léčbě

Doporučení pro vakcinaci nemocných s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou na imunosupresivní a biologické léčbě J. Stehlík, K. Mareš, M. Lukáš, M. Bortlík, D. Ďuricová a kol. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2010, roč. 64, č. 1, s. 40-48. ISSN: 1213-323X.

Doporučení ECCO-EFCCA pro pacienty s Crohnovou chorobou

Doporučení ECCO-EFCCA pro pacienty s Crohnovou chorobou

Doporučení ECCO-EFCCA pro pacienty s ulcerózní kolitidou

Doporučení ECCO-EFCCA pro pacienty s ulcerózní kolitidou