Doporučené postupy v diagnostice a terapii onemocnění GIT u dětí Pracovní skupiny pro dětskou gastroenterologii a výživu ČPS

http://www.gastroped.cz/doporucene-postupy-a-stanoviska/