Doporučení pro vakcinaci nemocných s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou na imunosupresivní a biologické léčbě

Doporučení pro vakcinaci nemocných s Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou na imunosupresivní a biologické léčbě

J. Stehlík, K. Mareš, M. Lukáš, M. Bortlík, D. Ďuricová a kol. Česká a slovenská gastroenterologie a hepatologie. 2010, roč. 64, č. 1, s. 40-48. ISSN: 1213-323X.