Doporučené postupy pro podávání aminosalicylátů u nemocných s idiopatickými střevními záněty

Doporučené postupy pro podávání aminosalicylátů u nemocných s idiopatickými střevními záněty

Prokopová L., Ďuričová D., Bortlík M., Zbořil V., Lukáš M., a Pracovní skupina pro idiopatické střevní záněty ČGS ČLS JEP. Gastroenterologie a hepatologie. 2012, roč. 66, č. 5, s. 391-400. ISSN: 1804-7874; 1804-803X (elektronická verze).