Stanovisko odborníků k definici léčebné linie přípravku vedolizumab u pacientů s UC a CD

Stanovisko odborníků k definici léčebné linie přípravku vedolizumab u pacientů s UC a CD