8. října 2019

Pacient č. 1 Recidivující střevní infekce při terapii vedolizumabem

Pacient č. 2 Kloubní změny u nemocného s Crohnovou nemocí

Pacient č. 3 Těžká CN v graviditě

Prezentace ke stažení:

Pacient č. 1 Recidivující střevní infekce při terapii vedolizumabem
Pacient č. 2 Kloubní změny u nemocného s Crohnovou nemocí
Pacient č. 3 Těžká CN v graviditě