18. listopad 2020

Úvod do problematiky – důvody a výhody pro telemedicínské sledování s IBD:

Telemedicína u IBD – Současný stav a vyhlídky do budoucnosti:

Jaké jsou v současnosti možnosti úhrady telemedicínských služeb zdravotními pojišťovnami:

Prezentace ke stažení:

1. přednáška – Úvod do problematiky-důvody a výhody pro telemedicínské sledování nemocných s IBD
2. přednáška – Telemedicína u IBD – současný stav a vyhlídky do budoucnosti