14. května 2019

Pacient č. 1 Ischemický pouch

Pacient č. 2 Dg. IBD a vaskulitida

Pacient č. 3 Pooperační komplikace Crohnovy choroby

Prezentace ke stažení

Pacient č. 1 Ischemický pouch
Pacient č. 2 Dg. IBD a vaskulitida
Pacient č. 3 Pooperační komplikace Crohnovy choroby