20. října 2020

Pacient č. 1 – Kazuistiky IBD pacientů MUDr. Barbory Pipek

Pacient č. 2 – Pacient s refrakterní proto-sigmoiditidou

Pacient č. 3 – Crohnova nemoc rezistententní na medikamentózní terapii

Prezentace ke stažení:

Pacient č. 1 – Kazuistiky IBD pacientů MUDr. Barbory Pipek
Pacient č. 2 – Pacient s refrakterní proto-sigmoiditidou
Pacient č. 3 – Crohnova nemoc rezistententní na medikamentózní terapii