16. prosince 2020

Přednáška č. 1 – Základní parametry pro výběr optimální biologické léčby

Přednáška č. 2 – Nejvhodnější sekvence následné biologické terapie

Přednáška č. 3 – Nejčastější chyby při výběru a hodnocení efektu biologické léčby