12. června 2018

Pacient č. 1 – Recidivující respirační infekce u mladé ženy s CN – pomohla změna biologické léčby z TNF na anti integrinovou léčbu

Pacient č. 2 – Laparoskopicky asistovaná ileocekální resekce u dětské pacientky s Crohnovou chorobou

Pacient č. 3 – Komplikace u pacienta po parciální resekci žaludku pro Zollinger-Ellisonův syndrom

Pacient č. 4 – Rektovaginální píštěl u pacientky s Crohnovou chorobou

Poznámka: Kazuistiky jsou označeny v názvu podle toho, jak jsou prezentovány ve videu, v záhlaví jsou ale bohužel jiná čísla, tak jak to bylo zprvu plánováno.

Prezentace ke stažení