Spolupracující organizace

  • European Federation of Crohn’s and Ulcerative Colitis Associations
    www.efcca.org
  • Pracovní skupina dětské gastroenterologie a výživy České pediatrické společnosti JEP
    www.gastroped.cz