Pacienti IBD

Pracovní skupina lékařů pro IBD aktivně spolupracuje s pacientskou organizací – Pacienti IBD, z.s. Hlavní spolupráce spočívá v přednáškách a seminářích pro pacienty a jejich rodinné příslušníky, přípravě publikací pro pacienty a ve společných mediálních aktivitách zaměřených na prezentaci střevních zánětů široké veřejnosti.

Spolek Pacienti IBD je pacientská organizace, která vznikla se záměrem informovat, pomáhat a sdružovat pacienty s nespecifickými střevními záněty jako je Crohnova choroba nebo ulcerózní kolitida. Bližší informace o sdružení naleznete na stránkách www.crohn.cz.

Evropská federace asociací pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu (European Federation of Crohn’s and Ulcerative Colitis Associations - EFCCA) a Evropská organizace pro Crohnovu chorobu a ulcerózní kolitidu (European Crohn's and Colitis Association - ECCO) vydaly doporučené postupy pro pacienty s Crohnovou chorobou i ulcerózní kolitidou v jazyce srozumitelném pro pacienty. MUDr. Martin Bortlík, Ph.D. revidoval český překla spolu s pacientskou organizací Pacienti IBD pracovala spolu s MUDr. Martinem Bortlíkem na českém překladu. Pro pacienty jsou zjednodušeně popsány postupy diagnostiky a možnosti léčby, které by měly být standardem.

Doporučení ECCO-EFCCA pro pacienty s Crohnovou chorobou
Doporučení ECCO-EFCCA pro pacienty s ulcerózní kolitidou